خلال سیب زمینی

برش هشت پر - 750 گرمی

برش هشت پر - 750 گرمی

برش چهار پر - 750 گرمی

برش چهار پر - 750 گرمی

برش اسلایس - 750 گرمی

برش اسلایس - 750 گرمی

برش توپی - 750 گرمی

برش توپی - 750 گرمی

برش زاپاتا (با پوست) - 2/5 کیلوگرمی

برش زاپاتا (با پوست) - 2/5 کیلوگرمی

برش زاپاتا - 2/5 کیلوگرمی

برش زاپاتا - 2/5 کیلوگرمی

برش زاپاتا - 750 گرمی

برش زاپاتا - 750 گرمی

برش 12×12 (با پوست) - 2/5 کیلوگرمی

برش 12×12 (با پوست) - 2/5 کیلوگرمی

برش 12×12 - 2/5 کیلوگرمی

برش 12×12 - 2/5 کیلوگرمی

برش 12×12 - 750 گرمی

برش 12×12 - 750 گرمی

برش 10×10 - 2/5 کیلوگرمی

برش 10×10 - 2/5 کیلوگرمی

برش 10×10 - 750 گرمی

برش 10×10 - 750 گرمی

برش 10×10 - 450 گرمی

برش 10×10 - 450 گرمی

برش 9×9 - 2/5 کیلوگرمی

برش 9×9 - 2/5 کیلوگرمی

برش 9×9 - 1 کیلوگرمی

برش 9×9 - 1 کیلوگرمی

برش 7×7 - 2/5 کیلوگرمی

برش 7×7 - 2/5 کیلوگرمی

برش 7×7 - 750 گرمی

برش 7×7 - 750 گرمی

برش 6×6 - 1 کیلوگرمی

برش 6×6 - 1 کیلوگرمی

برش 6×6 - 2/5 کیلوگرمی

برش 6×6 - 2/5 کیلوگرمی

 

شرکت فراورده های سیب زمینی پریس

  آدرس کارخانه : شهرک صنعتی مبارکه، فازدوم، خیابان پنجم، پلاک 1، صنایع غذایی پریس

   کدپستی : 34811-84861

   تلفن : 9-52373067-031

   فاکس : 52373549-031

شرکت پخش بهنگام آوران فراگیر

  دفتر تهران : تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، خیابان 10، پلاک 23

   تلفن : 6-44543375-021

   فاکس : 44553377-021

  پست الکترونیک : info@parisfoodco.com