مشتری گرامی:

جهت تأمین خواسته ها و بکارگیری نظرات شما در بهبود کیفیت محصولات و ارتقای کمی و کیفی خدمات، این فرم تقدیم می گردد. خواهشمندیم نظرات ارزشمند و سازنده خود را در موارد زیر اعلام نمایید.

با کلیک بر روی هر یک از موارد زیر به صفحه اعلام نظر وارد خواهید شد.

تبلیغات مورد نیاز جهت اطلاع رسانی به مصرف کنندگان
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
پیگیری و جوابگویی به شکایات در حداقل زمان
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
چگونگی دریافت، پیگیری و تحویل به موقع سفارش
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای:
انطباق محموله تحویلی با سفارش شما
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
جمع رای:
اولین رای:
آخرین رای: